Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

 

1--honlapra.jpg

 

 

 

 

Kedves Olvasó!

Szeretettek köszöntjük a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozó SERRA Közösség honlapján.

 
Serra International - A kezdet:
 
1934-35 telén négy mélyen hívő katolikus férfi Seattle-ben (USA) rendszeresen beszélgetni kezdtek egyházuk időszerű kérdéseiről és nehézségeiről. 1935. február 27-én hivatalosan megalakul a városban az első Serra Klub. Ugyanez év július 12-én az összejövetel alkalmával fogalmazzák és határozzák meg pontosan kettős célkitűzésüket: a hit elmélyítése imádság és önképzés által, valamint az Istennek szentelt életre szóló hivatások támogatása. 1938-tól már nemzetközivé vált, s neve Serra International lett, amely egyben az egész világon elterjedt közösség mai neve is. Európába 1959-ben érkezett, amikor megalakult a genovai klub. Azóta Olaszországban és Spanyolországban vált közismertté és elterjedtté. Közép-Kelet Európában 1991-ben Ljubljanában (Szlovénia), 1992-ben Bécsben, 1993-ban Zágrábban jött létre Serra klub.
1991-ben kezdődött a magyar Serra mozgalom megszervezése az olasz Páduai Serra Klub közvetítésével és szponzorálásával. Emiatt a magyar klubok szorosan kapcsolódnak a Serra Olasz Nemzeti Tanácshoz. Magyarországon először Pécsett jelent meg a mozgalom a székesegyház plébániáján, az alapító okiratot 1992. szeptember 27-én írták alá a Serra International chicagói központjában. 2003-ban három magyar egyházmegyében (Pécsi, Szeged-Csanádi, Debrecen-Nyíregyházi) alakult klub. Határainkon túl pedig 1998-ban magyarországi közvetítéssel a Gyulafehérvári Egyházmegyében is megalakultak a csoportok. A magyar klubokat szoros testvéri kapcsolat fűzi az erdélyi, a horvát és a szlovén terület klubjaihoz.
            Névadónk és égi pártfogónk, Boldog Junipero Serra ferences misszionárius, pap. 1713. november 24-én született Petra di Maiorca szigetén, s 1784. augusztus 24-én halt meg Baia di Monterreyben. 1988. szeptember 25-én avatta boldoggá II. János Pál pápa. Liturgikus ünnepe július 1-jén van. 1749-67 között Mexikóban, majd 1784-ig Kaliforniában tevékenykedett. Úgy tekintik, mint Kalifornia állam megalapítóját. Boldoggá avatásakor a Szentatya Szt. Ferenc igazi fiának nevezte türelme, állhatatossága, embersége és bátorsága, valamint tisztánlátása miatt, melyekkel a születő népeket Krisztushoz vezette. Mi, követői a születő hivatásokat szeretnénk az Istennek szentelt élet áldozatában Krisztushoz kapcsolni. A Szentatya is ezt jelöli ki, mikor azt mondja: „példája ma sajátos módon ösztönzi az egész világon szétszórt sok Serra klubot, melyeknek tagjai a hivatások támogatása által megannyi dicséretre méltó munkát végeznek” (boldoggá avatási beszéd). A boldoggá avatást követő napon pedig ezt mondta: „Serra Junipero atya elsősorban az ima és szentség embere volt életében. Az ő neve ma részben összekötődött a Serra International mozgalommal, mely segíti az egyházi hivatásokat és a nagy keresztény elkötelezettséget a világiak között”.
 
Fő feladatunk: kettős:
1.      A hivatások támogatása:
Ø      imával. Szinte közhellyé vált már Jézus szava: „az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” /Mt.9,38/ Felelősek vagyunk tehát a hivatások számát illetően: annyi lesz, amennyit kérünk, s amennyinek szolgálatát igényeljük. Olyan lesz, ahogy kérjük: nem csupán szavunkkal, hanem életünkkel. Kérni nem csupán azt kell, amire a pillanatnyi szükség sarkall, hanem amit Isten adni akar, ha kérjük, mert arra van igazán szükségünk.
Ø      nagyrabecsüléssel: mely először a hivatás adományozóját Istent illeti, s csak utána befogadóját. A megszentelt hivatást elfogadókkal szemben az tud igazán nagyrabecsülést tanúsítani, aki saját krisztushívői hivatását oly nagyra értékeli, hogy minden áldozatra képes annak kibontakoztatásáért.
Ø      anyagi eszközökkel: melyek arra szolgálnak, hogy a szent hivatást elfogadók olyan módon tudjanak élni, hogy elsősorban Isten országára, és ne a napi gondokra fordítsák energiáik döntő részét. A legkisebb segítő tett és a legnagyobb pénzbeli adomány nem az egyénnek, hanem a Krisztus ügyét szolgáló közösségnek szól.
2.      A hit és a hitismeret elmélyítése: Leghatékonyabb eszköze az imádság, melynek két útja van: egy személyes, mindennapi útja, és egy közösségi útja.
Személyes, mindennapi útja révén:
Ø      Az imádság az Istennel való eleven kapcsolat, beszélgetés eszköze, mely elsősorban az imádkozót nemesíti. „Boldog az az ember, aki az Úr törvényében leli kedvét” /Zsolt.1./
Ø      Valamint bevonja Isten belső titkaiba. „Hallgasd meg szavamat, mutasd meg csodálatos irgalmadat” /Zsolt. 17./.
Ø      Felkelti a vonzódást Isten iránt: „Azt keressétek, ami odafönn van... arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” /Kol.3,1/. Ez indítja a serrásokat arra, hogy imádkozzanak - ahogy ez gyakorlat -  személy szerint a szemináriumok növedékeiért, papjaikért, az egyházmegyéjükben élő szerzetesekért mindennap.
A közösségi út pedig a havonta megszervezett összejövetel, ahol az elkerülhetetlen szervezési kérdések mellett fő hangsúlyt kap az ismeretterjesztés, meghívott előadóktól. Mindezt egy munkaévre (szeptembertől júniusig) kidolgozott, előre megszerkesztett program nyomán végezve. A program összeállítása az egyes klubok feladata, adottságaiknak, igényeiknek megfelelően. A közösségi út kiemelkedő pontja pedig a közös szentmise, szintén havonta. Itt a hívek közössége előtt is megnyilvánul imádságuk, és saját áldozataikat Jézus áldozatához kapcsolva lépnek az Atya elé.
 
 
 
 

Képgaléria

2008. június 11-12. Máriagyűd, Pécs

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 30
Mappák: 0

2009.01.26. Nemzeti Tanács ülés - Budapest

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 11
Mappák: 0

2009.05.23. Jánkmajtis

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 18
Mappák: 0

2010. május 15. Jánkmajtis

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 20
Mappák: 0

2010.09.27. - Nemzeti Tanács képek - Budapest

Dátum: 2011.11.21
Fénykép: 7
Mappák: 0

2011. október - 10 éves az Orosházi Serra klub

Dátum: 2011.11.21
Fénykép: 6
Mappák: 0

2011.03.14. - Pécs

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 3
Mappák: 0

2011.04.27. Budapest - magyar-olasz elnökségi ülés

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 4
Mappák: 0

2011.05.16. - Budapest - 6. Magyar Serra Tanács ülés

Dátum: 2011.09.21
Fénykép: 15
Mappák: 0

2011.10.03. - Pécs, Serra ülés

Dátum: 2011.10.12
Fénykép: 4
Mappák: 0

2012. június - papszentelés- Pécs

Dátum: 2012.09.07
Fénykép: 2
Mappák: 0

2012. május 28. Közösségek ünnepe, Pécs

Dátum: 2012.05.30
Fénykép: 14
Mappák: 0

2012. október 6. - 20 éves a pécsi bazilika SERRA csoportja

Dátum: 2012.10.09
Fénykép: 12
Mappák: 0

2012.03.10. Országos kispapi zarándoklat - Máriagyűd

Dátum: 2012.03.12
Fénykép: 84
Mappák: 0

2013. 04. 16. VIII. Magyar Nemzeti Tanács ülés

Dátum: 2013.04.17
Fénykép: 0
Mappák: 0

2014.03.31. Tanács ülés

Dátum: 2014.08.12
Fénykép: 25
Mappák: 0

Megállító táblák, Pécs

Dátum: 2011.11.21
Fénykép: 6
Mappák: 0
 

Fényképek