Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

HIT ÉVE

Hiszek!

Aktív részvétel a Hit Évében
 
 
A XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 11-én kezdődik.
A papi és szerzetesi hivatásokért imádkozó SERRA Közösség szeretné ezt az évet olyan módon megélni és megünnepelni, hogy az egész évünk minden napja imádsággal, megélt és cselekvő szeretettel teljen. Ezért a Hit Évéhez egy imafelhívással csatlakozunk.
A Hiszekegy imádságát minden ünnepi szentmisén imádkozzuk. Közösségünk a Rózsafüzér titkainak imádkozása alapján szeretné naponta imádkozni, átelmélkedni és életté váltani a Hitvallás szavait. Ehhez segítségül kérjük papok és szerzetesek napi bevezető gondolatait, és sok imádságot ajánlunk. A Hitvallást a hét napjainak megfelelően hét gondolat köré csoportosítjuk és imádkozzuk minden nap, az Imaév végéig.
 
Vasárnap:       Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében
Hétfő:              Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban
Kedd:               Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben
Szerda:            Hiszek az egy szent katolikus és apostoli Anyaszentegyházban
Csütörtök:       Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára
Péntek:            Várom a holtak feltámadását
Szombat:         Várom az eljövendő örök életet
 
Imakezdeményezésünket szeretnénk minden imádkozó személy és közösség számára ajánlani.
Várjuk a közösségek és magánszemélyek csatlakozását, hogy minél többen legyünk, akik nemcsak egy tematikus évet szeretnénk megélni, hanem a Hit Évét, a Szentháromságos Egy Istenhez, az Anyaszentegyházhoz tartozásunkat, a keresztségünket megélve és folytonosan megújítva készülni az eljövendő Örök Életre.
A csatlakozási szándékukat a romaikatolikusfgy@lajt.hu e-mail címen lehet jelezni. Az elmélkedéseket elektronikus úton, vagy kiadvány formájában juttatjuk el az imádkozni szándékozóknak. De az imafüzet letölthető az alábbi linkről is:

https://docs.google.com/open?id=0B-NtExjI8tvCNmswbjBLMVl4ZDQ

Reményeink szerint a kezdeményezésünk szerint átimádkozott és megélt Hit Éve közelebb segít bennünket és közösségeinket az élő egyházhoz, felebarátainkhoz, mélyíti és élővé teszi hitünket, megerősíti kereszténységünket, eleget téve Jézus Krisztus felszólításának: „szüntelenül imádkozzatok!”
 
2012. szeptember
 
           
A SERRA Magyarország imaközösség képviseletében:
Gégény Béla vezető,
Ruszki Gábor plébános, Serra-káplán, és
Dr. Kádár Brigitta sajtóreferens

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.